'Als de mens de werking van een orgaan kent, moet hij in staat zijn het te bouwen'
- W.J. Kolff -Het eerste resultaat van Herman Broers' biografische tocht door het leven van kunstorganenpionier Willem Johan Kolff (1911-2009) was Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren, dat in november 2003 door Mets & Schilt in Amsterdam werd uitgegeven. Vier jaar later verscheen hiervan een naar het Engels vertaalde uitgave, getiteld Inventor for Life.
The Story of W.J. Kolff, Father of Artificial Organs (B&Vmedia, 2007).
Beide boeken verschenen terwijl Kolff nog leefde, van beide kon de auteur het eerste exemplaar nog aan hemzelf uitreiken, in januari 2004 in Museum Boerhaave in Leiden, en in juni 2007 bij Kolff thuis in Newtown Square, even ten westen van Philadelphia.

Dokter Kolff 2011Er is altijd vraag gebleven naar het boek, zowel in de Nederlandse als de Engelse versie. Een vraag die piekte net nadat Kolff overleed, op 11 februari 2009, enkele dagen voor zijn 98ste verjaardag.
 
Terwijl het honderdste geboortejaar van Kolff naderde, met daarin een aantal herdenkingsactiviteiten, een medisch congres en een biografische expositie, ontstond het idee de oorspronkelijke Kolff-biografie te actualiseren en opnieuw uit te geven. Dankzij hernieuwde gelden van zowel de oorspronkelijke co-financiers van dit project als enkele nieuwe, bleek het mogelijk in 2011, Kolffs honderste geboortejaar, een geactualiseerde editie van de biografie uit te brengen.

Tien jaar
Dit flink uitgebreide en aanmerkelijk rijker geïllustreerde boek markeert het einde van Broers' persoonlijke reis als auteur met Kolff en zijn levensverhaal. De tocht duurde precies tien jaar en ging gewoon door ook nadat de hoofdpersoon en een groot aantal van diens tijdgenoten die Broers nog interviewde in het begin van het project, waren overleden. Er kwamen de laatste jaren zelfs nieuwe bronnen vrij, waaruit de auteur voor deze nieuwe uitgave heeft kunnen putten.

Reconstructie
De oorspronkelijke journalistieke reconstructie van Kolffs levensverhaal staat ook in de nieuwe versie onveranderd centraal. De inleiding werd, op de gehanteerde tijdsvorm na, vrijwel ongemoeid gelaten. Het boek is uitgebreid met relevante gebeurtenissen die sinds de eerste publicatie hebben plaatsgevonden of nader zijn bestudeerd. Sommige zaken werpen een ander, of in ieder geval genuanceerder, licht op de zaak. Er zijn correcties aangebracht en bepaalde delen zijn wat verder uitgewerkt op basis van aanvullend historisch onderzoek. Ook nieuwe interviews met betrokkenen die na 2003 plaatsvonden, zijn verwerkt. De oude epiloog werd herschreven en aangevuld tot een extra hoofdstuk, met toevoeging van talloze relevante gebeurtenissen van de laatste paar jaar. Ten slotte is een gloednieuwe epiloog toegevoegd met zaken die met een actueel perspectief het vermelden waard zijn of anderszins een plek verdienen, al was het maar vanwege de wijsheid achteraf waarmee zaken geconstateerd kunnen worden.