auteur Herman Broers 2011 (foto: Dick Vos)DE AUTEUR

Herman Broers (Burgum, 1970) studeerde journalistiek in Kampen en Zwolle en geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2003 debuteerde hij als auteur met Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren (Mets & Schilt, Amsterdam). In 2007 bracht Broers bij B&Vmedia in Kampen een Engelstalige versie uit. Het boek, vertaald door Kate Ashton, kreeg de titel Inventor for Life, the Story of W.J. Kolff, Father of Artificial Organs en werd ook in Amerika een succes.

Ontmoeting
In mei 1999 interviewde Broers namens het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) kunstnieruitvinder Willem Kolff die uit Amerika was overgekomen om het Kamper Stadsziekenhuisgebouw, dat in 1994 was gesloten, te behoeden voor sloop. Het artikel dat Broers voor het ANP schreef, werd overgenomen door vrijwel alle dagbladen in Nederland. 'Ik verwonderde mij erover dat van deze man nog geen Nederlandse biografie bestond. Het idee maalde twee jaar door mijn hoofd, terwijl ik contact met Kolff onderhield. Toen het besluit over restauratie van het ziekenhuisgebouw definitief was en de zestigste verjaardag van de kunstnier naderde, besloot ik de stoute schoenen aan te trekken.'
Broers reisde in juni 2003 naar de VS voor uitgebreide interviewsessies met Kolff en tientallen van zijn oud-medewerkers, familieleden, naaste vrienden en critici. In november van hetzelfde jaar kon het boek verschijnen. Kolff kwam over vanuit de VS om in Museum Boerhaave in zijn geboortestad Leiden het eerste exemplaar officieel in ontvangst te nemen.

Andere boeken
Na verschijning van de Engelstalige versie schreef Broers andere boeken, werk dat hij combineerde met zijn directeurschap van de Willem Kolff Stichting. Hij schreef Onrust in de Wijngaard, de wording van Windesheim (Waanders, 2007) over het ontstaan van de christelijke hogeschool Windesheim in Zwolle tegen het licht van de stormachtige groei van het hoger beroepsonderwijs in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Dit boek legde op zijn beurt de basis voor het realiseren van het boekidee dat de auteur al jaren op de plank had liggen, een biografie van de kortstondige studentenstad Kampen tussen 1975 en 1990, waar Broers als student deel van had uitgemaakt. In 2010 verscheen het lijvige resultaat, Blauw Haar, het mirakel van academiestad Kampen (B&Vmedia). Er kwam een expositie in het Stedelijk Museum in Kampen, evenals een fotoboek over dit onderwerp, getiteld Blauw Haar, De Foto's (B&Vmedia/SMK, 2011). Blauw Haar werd genomineerd voor het Overijsselse Boek van het Jaar 2010.
In 2012 schreef hij de columnsbundel Huisje van Bles (AERIE, 2012)   

Kolff en Broers in gesprekWillem Kolff Stichting
De Willem Kolff Stichting die Broers in 2003 oprichtte samen met John Jacobze, wil waken over de nalatenschap van Kolff en het behoud van de bijzondere visie van Kolff voor de medische wetenschap. De werkkamer van Kolff werd gerestaureerd en geopend als een klein museum, er kwamen publieksevenementen en Broers trok het land door om lezingen te geven als biograaf. Deze activiteiten voedden de aanhoudende interesse in de Kolff-biografie. Nadat professor Kolff in 2009 overleed en de Willem Kolff Stichting vervolgens plannen maakte voor activiteiten in 2011 in het kader van diens 100ste geboortedag, raakte het oorspronkelijke boek uitverkocht. Zo ontstonden er plannen voor een nieuwe, geactualiseerde versie. Broers pakte zijn research weer op, reisde opnieuw naar de VS en naar Engeland voor extra interviews en aanvullende gesprekken. In de zomer van 2011 rondde hij zijn Kolff-onderzoek definitief af.

Herman Broers werkt vanuit Kampen en Amsterdam.

Boektitels Herman Broers
Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren (Mets & Schilt, 2003)
Onrust in de wijngaard, de wording van Windesheim (Waanders, 2007)
Inventor for Life, The Story of W.J. Kolff, Father of Artificial Organs (B&Vmedia, 2007)
Blauw Haar, het mirakel van academiestad Kampen (B&Vmedia, 2010)
www.blauwhaar.nl
Blauw Haar, De Foto's (B&Vmedia / SMK, 2011) www.blauwhaar.nl
Bewogen mensen, werken aan zin en betekenis in beroepsopleidingen (GGI/Windesheim, 2011)
Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren (B&Vmedia, geact. 2011)
Het huisje van Bles, columns (AERIE, 2012)